Advertisement

Information

Updated2020-02-25
Rating3.7 ★ / 5
version1.34
Size20.68 MB
OS RequireAndroid 4.1.x - Jelly Bean
Packagenamecom.ioffice41
Author's NotesVNPT-iOffice 4.1 operating document management application

Description

Ứng dụng VNPT iOffice version 4.1 với nhiều cải tiến, hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp trong các cơ quan, đơn vị với các chức năng như:
- Quản lý văn bản đến
- Quản lý văn bản đi
- Quản lý văn bản nội bộ
- Thông tin điều hành
- Lịch công tác
- Ký số điện tử
- Và nhiều tiện ích khác
show more

VNPT-iOffice 4.1 APK - v1.34

Updated: 2020-02-25

What's new

Trong phiên bản này, chúng tôi đã chỉnh sửa:
+ Bổ sung chức năng cấu hình trên app đề xuất cấu hình theo user (đối với Web API từ version 21 trở lên).
+ Bổ sung chức năng cho phép người dùng chuyển tiếp văn bản đi đã phát hành.
show more

Rating

3.7
62 Total
5★ 21
4★ 18
3★ 11
2★ 8
1 ★ 4
Advertisement
1.34 (34)2020-02-25
1.32 (32)2020-02-18
1.31 (31)2020-02-14
1.30 (30)2020-01-14
1.29 (29)2019-12-30
1.28 (28)2019-12-25
1.27 (27)2019-12-24
1.26 (26)2019-12-11
1.25 (25)2019-12-02
1.24 (24)2019-11-15
More ❯