Advertisement

Information

Updated2020-08-04
Rating3.9 ★ / 5
version1.55
Size21.46 MB
OS RequireAndroid 4.1.x - Jelly Bean
Packagenamecom.ioffice41
Author's NotesVNPT-iOffice 4.1 operating document management application

Description

Ứng dụng VNPT iOffice version 4.1 với nhiều cải tiến, hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp trong các cơ quan, đơn vị với các chức năng như:
- Quản lý văn bản đến
- Quản lý văn bản đi
- Quản lý văn bản nội bộ
- Thông tin điều hành
- Lịch công tác
- Ký số điện tử
- Và nhiều tiện ích khác
show more

VNPT-iOffice 4.1 APK - v1.55

Updated: 2020-08-04

What's new

Trong phiên bản này, chúng tôi đã chỉnh sửa:
+ Chỉnh sửa ràng buộc hạn xử lý trong duyệt, xử lý văn bản đến.
+ Chỉnh sửa giao diện cập nhật thông tin cán bộ.
show more

Rating

3.9
170 Total
5★ 99
4★ 17
3★ 23
2★ 10
1 ★ 22
Advertisement
1.55 (55)2020-08-04
1.54 (54)2020-07-29
1.53 (53)2020-07-23
1.52 (52)2020-07-01
1.51 (51)2020-06-23
1.50 (50)2020-06-05
1.49 (49)2020-06-02
1.45 (45)2020-05-11
1.44 (44)2020-05-04
1.43 (43)2020-04-24
More ❯