Developer · VINAPHONE

Total: 68 Apps & Games

1234
com.vnp.billing.bss
VinaPhone BSS

Hệ thống phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ VinaPhone. Dịch vụ: - Đăng ký thông tin thuê bao...

vn.com.vnptsoftware.ptpm.ptpm1.vnptkri
VNPT KPI

Phần mềm quản lý giao và đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPI Traffic management software and evaluate the effectiveness...

com.vnpt.cloudstorage
VNPT CloudStorage

- VNPTCloudStorage là một ứng dụng lưu trữ và chia sẻ file trên nền điện toán đám mây. Đồng thời...

vn.vinaphone.meg
MEG

MEG service is a comprehensive solution of NCS Media Corporation in collaboration with VinaPhone based on mobile network to provide...

vinainfo.com.vn
VinaInfo

VinaInfo là một ứng dụng cẩm nang giúp cho người sử dụng nhận biết được các lợi ích của mình...

vn.vnpt_bhxh.ivan
VNPT-BHXH

Phục vụ đối tượng khách hàng kê khai - Đăng nhập - Xem thông tin hồ sơ đơn vị của...

com.vnp.vnptcam
VNPT Cam

VNPT Cam: - Dịch vụ giám sát và điều khiển hình ảnh từ xa qua mạng Internet theo thời gian...

vn.vnpt.itcenter.iofficev4
VNPT-iOffice 4.0

Ứng dụng VNPT iOffice version 4.0 với nhiều cải tiến, hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp trong các...

vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.qlvbdhlaos
E-Office MPT

E-Office MPT - Document Management ApplicationWebsite http://e-office.gov.laThis is mobile version of E-Office system using for all Minister of Post and...

com.igate
VNPT-iGate

VNPT iGate is an application to support computerization of the handling of administrative procedures

com.davidlee.smartads01
SmartAds01

Transmission services centralized remote content

vdco.rdc.vinaphone
VNPT SmartAds Vinaphone

The service of advertising content on the platform of cloud computing

vdco.rdc.lcdnetwork
VNPT SmartAds

Content delivery service advertising technology platform cloud

saigontourist.pm1.vnpt.com.saigontourist
Spoint

SaigonTourist Loyalty là ứng dụng dành cho khách hàng của SaigonTourist

com.vienthongtayninh.tnhicart
TNH-iCart

Application to register to use the service

vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.qlvbdh.hanam
VNPT iOffice Hà Nam

VNPT iOffice Ha Nam is an application of land management for enterprises.

vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.qlvbquangbinh
QLVB Quảng Bình

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.qlvbdh.acv
VNPT iOffice ACV

Ứng dụng Quản lý văn bản & Điều hành CÔNG TY ACV

1234