Developer · MagikHub

Total: 20 Apps & Games

12
vn.magik.hellolingo
HelloLingo

Speak to the world in minutes. Hello Lingo is the first-ever language app that allows you to easily talk to...

vn.magik.labstore
Magiklab Store

Tổng hợp các ứng dụng được phát triển bởi Magiklab Synthetic applications developed by Magiklab

vn.magik.screenlock
EdLock

“EdLock” is an application that helps users learn English common sentences and most common languages around the world quickly and...

vn.magik.myhoney
Máy điều khiển chồng

Máy điều khiển chồng (may dien khien chong , MDKC) " Gái khôn phải biết nịnh chồng" đây là câu...

vn.magik.english_essays
Easy Listening English

Easy Listening English is useful for improving listening and reading skill with simple sentences. It makes you cheerful while learning....

vn.magik.gautuidau
Gấu Tui Đâu - bạn muốn hẹn hò

Gấu Tui Đâu - Tìm Gấu không khó lắm đâu!!! * Thỏa sức kết bạn, tham gia hẹn hò mai...

vn.magik.hifutureme
FutureIN - dear future me

Write a letter and send it to future: - For anytime: 1 months, 1 years, or many years, ... -...

vn.magik.groupdictionary_as
Vocabulary Group Study

Vocab - Learn Vocabulary for Android – with over 2.000 definitions, that more than 60 group picture and group dictionary.This...

vn.magik.roomrent
Nhà Trọ Tốt - thue nha tro tot

Tìm một nhà trọ chất lượng tốt, giá tốt chưa bao giờ đơn giản đến thế!Sử dụng Nhà Trọ Tốt,...

vn.magik.realestate
Nhà Đất Tốt - nha dat tot

Ứng dụng bản đồ tổng hợp về các nhà riêng đang được rao bán ở Sài Gòn, Hà Nội! CÔNG...

vn.magik.guitar
Dan Choi Guitar - Hop am & hoc

Ung dung hop am guitar chuan bo tui No.1 danh cho cong dong hoc guitar Viet Nam

vn.magik.englishhandbook
English Handbook : Best apps

Discover the best apps to learn english.

vn.magik.math.flashcards
Basic Math Practice

A fun and challenging way for kids to practice basic math skills

vn.magik.listen123
English Listening Practice

Improve English Listening skill quickly and systematically

vn.magik.englishkid
English Conversation for Kids

Learning English for children, totally, fun and 100% free.

vn.magik.swipeenglish
Anki Flashcards (Anki App English)

AnkiFlashcards(English) - The fastest way to be fluent in most words of English

vn.magik.pronunciation
English Pronunciation Practice

English Pronunciation Practice is useful for English beginners and free 100%.

vn.magik.english
English Conversation Courses

Edchanel English - Best to learning English. Totally, fun and 100% free.

12