com.soncamedia.nguyenkimcamera

Xuất phát từ thiện ý mong muốn được góp phần các hoạt động xã hội, Công ty CPTM Nguyễn Kim...

Advertisement

Information

Updated2014-01-24
Rating3.9 ★ / 5
version1.1
Size10.92 MB
OS RequireAndroid 4.0.x - Ice Cream Sandwich
Packagenamecom.soncamedia.nguyenkimcamera
Author's NotesXuất phát từ thiện ý mong muốn được góp phần các hoạt động xã hội, Công ty CPTM Nguyễn Kim...

Tag

#

Description

Xuất phát từ thiện ý mong muốn được góp phần các hoạt động xã hội, Công ty CPTM Nguyễn Kim cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty Cổ phần Truyển thông Sơn Ca, các đối tác cùng tham gia tổ chức chương trình
“Tài trợ 20.000 Camera dành cho nhà trẻ & mẫu giáo”, với mục tiêu phát động ý thức gắn kết, xuất phát từ tình yêu thương, và cùng chăm lo đến việc chăm sóc và giáo dục các cháu thiếu nhi.
Ứng dụng góp phần hỗ trợ tốt hơn cho nhà trường và các phụ huynh trong việc trông nom các bé.
- Nhà trường và giáo viên có phương tiện để quan sát các hoạt động, hành vi, chơi đùa của các cháu tại trường, lớp được thuận tiện hơn.
- Các bậc phụ huynh có thể quan sát trực tiếp con em mình và có thể xem lại đến 7 ngày.

*********************
Bộ phận chăm sóc khách hàng Soncamedia :
Website : http://www.soncamedia.com/
Forum : http://forum.soncamedia.com/
Email liên hệ, giải đáp : camera@sonca.com.vn
Office Phone: +84 8 39107612

Derived from bona fide desire to contribute to society activities, the company CPTM Nguyen Kim Post and Telecommunication Group VNPT Vietnam, Corporation Communications Son Ca, the partners jointly hosted The
"Funding for the 20,000 Camera & kindergarten children", launched with the aim of mounting sense, comes from love, and care and to the care and education of the children.
Application support better contribute to the school and the parents in the custody of the child.
- Schools and teachers have the means to observe the activities, behavior, children's play at the school, the class is more convenient.
- Parents can directly observe their child and can look back to 7 days.

*********************
Customer care department Soncamedia:
Website: http://www.soncamedia.com/
Forum: http://forum.soncamedia.com/
Email contact and answers: camera@sonca.com.vn
Office Phone: +84 8 39107612

show more

Camera Nguyen Kim APK - v1.1

Updated: 2016-05-27

What's new

> Ver 1.1 :
show more

Rating

3.9
14 Total
5★ 1
4★ 0
3★ 4
2★ 3
1 ★ 6
Advertisement
1.1 (2)2016-05-27