2020-01-18
0 ★ / 5
1.0.1
26.89 MB
Android 4.4 - KitKat
com.hienhien.baucua20212022
elected crab is lucky luck game

Một trò chơi thường hay chơi của người Việt Nam là trò chơi bầu cua 2020, trò chơi này còn được gọi là bầu cua tôm cá. Được chơi đa số người Việt, họ đã bỏ những hột gồm sáu mặt vào một cái đĩa có nắp đậy, và họ lắc vài cái, tiếp đến là những người khác đặt cược vào các mặt hên xuôi: bầu, cua, tôm, cá, gà, nai

bầu cua tôm cá APK - v1.0.1

: 2020-01-19

bau cua, bau cua 2020, bau cua 2021

1.0.1 (1000001)2020-01-19