2020-01-18
0 ★ / 5
1.0.1
14.70 MB
Android 4.4 - KitKat
com.hienhien.baucuatomca
Bau crab is a traditional folk game in Vietnam

Bầu cua 2020 là trò chơi nhiều người chơi, một nhóm người tụ lại, họ sẽ bỏ các hột hình vuông chứa 6 mặt, bầu, cua, tôm, cá, gà, nai. với 6 mặt chúng ta có thể đặt cược ăn thua.

bầu cua 2020 APK - v1.0.1

: 2020-01-17

bau cua, bau cua 2020, bau cua 2021

1.0.1 (1000001)2020-01-17
1.0.0 (1000000)2020-01-13