Advertisement

Information

Updated2020-11-22
Rating0 ★ / 5
version1.0.8
Size34.90 MB
OS RequireAndroid 4.4 - KitKat
Packagenamecom.mayman.khongnan
Author's NotesTet crab gourd is a game on the new year.

Description

Ở Việt Nam những trò chơi thường hay được chơi đó là trò chơi bầu cua, nó còn được gọi là bầu cua tôm cá. Bạn cần nhấn vào biểu tượng nút xóc để đóng nắp, và sau đó bạn nhấn nút mở để xem các con trong nắp.
show more

bau cua tet 2021 APK - v1.0.8

Updated: 2020-11-24

Advertisement
1.0.8 (1000008)2020-11-24
1.0.6 (1000006)2019-12-17
1.0.0 (1000000)2018-08-19