Advertisement

Information

Updated2020-05-14
Rating4.5 ★ / 5
version1.0.3
Size11.20 MB
OS RequireAndroid 4.1.x - Jelly Bean
Packagenametk.turkmenistan_viktorina_synag.millioner_millionaire
Author's Notes🇹🇲 Millioner - Türkmençe oýun: Soraglar we Jogaplar, Türkmençe Zehin Oýuny.

Description

🇹🇲 Millioner - Türkmençe Zehin Oýuny

Programynda Taryh, Matematika, Türkmen dili, Fizika, Geografiýa, Himiýa, Edebiýat we Biologiýa bölümleriden soraglar bardyr. Zehiniňizi bize görkeziň.

Oýunda sizi rahatsyz etjek sögünç, paýyş sözler, soraglar we jogaplar ýokdyr. Oýun ähli ýaşdakylar üçin mümkindir.

Soragy ýalňyş bilen ýagdaýyňyzda ýaşyl reňk bilen dogry jogaby görkezýär we size kömekçi bolýar. Bu programmany 🇹🇲 Türkmen dilinde ulanyp bilersiňiz.

Türkmen dilinde müňlerçe intellektual soraglar we jogaplar bilen intellektual wiktorina oýny (beýni oýny).

🇹🇲 Millioner Türkmenistan - Wiktorina oýny düýbünden mugt we awtonom. Ballaryňyzy jemi bulutda saklamak üçin giriň.

❓The Taryh, meşhur adamlar, meşhurlar, sungat, sport, medeniýet, milli häsiýetler, aşhanalar, milli naharlar, türkmen dilinde umumy bilim we geografiýa barada köp gyzykly soraglar bar.

🇹🇲 Millioner wiktorina oýnunyň işleýşi barada (Word Game)

Kömek gerek bolsa, meşhur maslahatlary ulanyp, Millioner intellektual wiktorina oýnundan lezzet alyp bilersiňiz.

Aşakdaky kömeklerden peýdalanyp bilersiňiz. Wiktorina oýny 5 dürli maslahat berýär:
★ Täzele - soragy üýtgeder.
★ 50/50 - Jogaplaryň ýarysyny aýyrar.
★ Görkez - Dogry jogaby görkezer.
★ Zehin - Zehin size dogry jogap berer.
★ Gorag - Nädogry jogap berseňiz, oýnuňyzy gorap saklaň.

- Facebook: https://www.facebook.com/russian.millionaire.mobile.games
- Twitter: @millionaireappm
- VKontakte: https://vk.com/millioner_millionaire_mobilegame
show more

🇹🇲 Millioner - Türkmençe 2020: Wiktorina, Synag APK - v1.0.3

Updated: 2020-05-14

What's new

- Oýun interfeýsi birneme üýtgedi.
- Işleýiş näsazlyklar düzedildi
- Soraglardaky ýalňyşlyklar düzedildi.
- Täze soraglar goşuldy
show more

Rating

4.5
396 Total
5★ 333
4★ 27
3★ 7
2★ 0
1 ★ 30
Advertisement
1.0.3 (3)2020-05-14
1.0.2 (2)2020-01-13